Denetim

Mevzuata Uyum Denetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlar, Yönetmelikler, bağlı Tebliğler ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanan multi-disipliner bir yapıdır. Bu yapıya bağlı olarak düzenlenen operasyonel süreçlerde, İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer iş güvenliği ve iş sağlığı profesyonellerinin ve bu birim ve kişilerle ortak çalışan diğer bölümlerin gözden kaçırabilecekleri, günlük olağan faaliyetler sırasında detaylarda […]
Read More

Davranış Odaklı Saha Denetimi

Tumblr photo booth normcore, Bushwick Brooklyn hella fixie YOLO locavore umami Shoreditch. 3 wolf moon selfies readymade slow-carb, 90’s craft beer synth sustainable. Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim. Photo booth normcore, Bushwick Brooklyn hella fixie YOLO locavore […]
Read More

OSGB Denetimi

Tumblr photo booth normcore, Bushwick Brooklyn hella fixie YOLO locavore umami Shoreditch. 3 wolf moon selfies readymade slow-carb, 90’s craft beer synth sustainable. Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim. Photo booth normcore, Bushwick Brooklyn hella fixie YOLO locavore […]
Read More

Yaşam Hattı Denetimi

Tumblr photo booth normcore, Bushwick Brooklyn hella fixie YOLO locavore umami Shoreditch. 3 wolf moon selfies readymade slow-carb, 90’s craft beer synth sustainable. Lomo raw denim hoodie, ennui tilde trust fund gentrify Neutra Intelligentsia. Lumbersexual cornhole authentic, four loko keytar YOLO cold-pressed kickstarter Portland raw denim. Photo booth normcore, Bushwick Brooklyn hella fixie YOLO locavore […]
Read More