Eğitimler

Yaşam Hattı Kurulumu

Yaşam Hatları Kurulumu, yüksekliğin tanımı,Yönetmelikler hkk. Bilgi,Yüksekte çalışmaya hazırlıklar. Düşmeye neden olan faktörler,düşmeye karşı önlemler,düşmeyi önleyici sistemler. Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanlar ve standartları. Emniyet hattı ve Yaşam hattı nedir? Yatay ve düşey yaşam hatları Kanundaki yeri,Yaşam hatlarının kullanım alanları.Görseller kullanarak detaylandırma. Yüksekte çalışmalarda toplu iş güvenlik önlemleri ve kişisel güvenlik önlemleri nedir? Eğitim sonunda yüksekte […]
Read More

Yangınla Mücadele Ve Koruma

Yangın güvenliği, önleme, korunma ve söndürme ana başlıklarından oluşan bilimsel ve teknolojik çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalardan önleme ve korunma, yangın öncesinde yapılan “proaktif” söndürme ise yangın çıktıktan sonra yapılan “reaktif “ özelliktedir. Yasal gereklilik nedeniyle işyerlerinin ilgili mevzuata göre yangın tedbirlerini almalarını sağlamak, iş güvenliği uzmanlarının yangın bilgilerini artırmak ve proaktif ve reaktif yaklaşımlar konusunda […]
Read More

Yüksek Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışma konularına giriş, nereler yüksekte çalışma ortamlarıdır? Düşme faktörü ve düşmenin dinamiği, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri (Pasif ve aktif sistemler). Tehlikeli durumları tanıyabilme, yüksekte çalışma teknikleri farklılıkları ve organizasyonu, ahşap, beton ve kafes direklerde yüksekte çalışmada dikkat edilecek hususlar, elektrik direklerinde yüksekte çalışmanın risklerinden kaçınma Lanyardla (uzatma halatı) tırmanmalar, yatay ve […]
Read More

Makina Emniyeti Eğitimi

Tehlikeleri belirleyebilme, riskleri analizi ve değerlendirmesini yapabilme, SIL analizi yapabilme yetisine sahip olacaksınız. Katılımcılara, tasarlanan makinelerin kullanımları için, güvenlik donanımlarını tasarlama imkânı sağlamak amacıyla makinaların geliştirilmesi çalışmalarında, verilecek kararlarda tasarımcılara kapsamlı bir risk değerlendirmesi konusunda bilgi sağlamak. Aynı zamanda makine emniyeti için mevcut tasarlanmış olan makinelerin uygunluğu ve gözden geçirme süreçlerinde risk analizi ve değerlendirme […]
Read More

Kaza Kök Neden Analizi Eğitimi

Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitiminin Hedefi: Toplam Kayıp Kontrolü’ nün bir bileşeni olan İş Sağlığı – Güvenliği / Çevre / Kalite ve Proses Olaylarının Sistemsel Araştırma İlkelerinin, Yönetimin Kontrolündeki Kök Nedenlerinin Saptanması, Nedenlerin Tekrar Oluşmaması için Önerilerin Saptanması ve İzleme / Doğrulama Süreçlerinin aktarılması EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILAR İş Sağlığı ve Güvenliği Olay / Kaza […]
Read More

Koruma Katmanları (LOPA)

LOPA – Koruma Katmanları Analizi (Layers of Protection Analysis) Risk temelli yaklaşımlara bir tamamlayıcı unsur olarak risk değerlendirmesinin bir kategorisi sistemin güvenliğinin doğrulanması ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda amaç, sistemdeki güvenlik fonksiyonlarının ve bariyerlerinin yeterliliğini değerlendirmektir. Bazı risk değerlendirmesi yöntemleri bu yaklaşımı temel alır. Özellikle kimya sanayi, nükleer sanayi veya petrol platformları gibi bazı tesisler için […]
Read More

İskele Kurulum Ve Denetimi

Katılımcıları, iskelede çalışma yapacak personelin kurma ve sökme işlemi sırasında güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan güvenlik önlemlerinin alınması konusunda bilgilendirmektedir. İskele Denetçisi eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında iskelenin doğru ve güvenli kurma sökme işlemini takip edebilmesini, çalışma sırasında iskele kontrolünün sağlamasını, mevcut tehlike ve riskler karşısında farkındalık oluşturmasını sağlamaktır. EĞİTİM İÇERİĞİ […]
Read More

İlk Yardım

EĞİTİM İÇERİĞİ   İlkyardım Nedir? İlkyardımın Amacı, İlkyardımın Temel Uygulamaları,     Koruma,     Bildirme,     Bildirme, İlkyardımın Temel Kuralları, İlkyardımcının Özellikleri, Acil Durumlarda Aranacaklar, İlkyardımda Yapılacak Örnek Uygulamalar, BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR? Bu eğitim; evde, iş yerinde veya herhangi bir ortamda beklenmedik zamanda ve yerde, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralılara, ambulans […]
Read More

IECEX / ATEX Eğitimi

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir: İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanları korumak, tehlikeli bölgeleri belirlemek ve yapılan risk değerlendirmesi sonucu alınması gereken teknik ve organizasyonel tedbirleri belirlemek için iş yerleri tarafından hazırlanması zorunlu olan dokümandır. Patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerde ekipman ve koruyucu sistemlerin uygun kategorilere göre seçilmesi, patlama önleme ve patlamadan korunma amacıyla iş […]
Read More

Eked

ENERJİ İZOLASYONU Eğitimin amacı, enerji kesme cihazları kullanılarak enerjisi kesilmiş makine, ekipman, tesisat veya sistemin habersiz, istenmeyen bir zaman veya durumda enerjisinin açılmasını önleyen özel kilit, ikaz ve bilgilendirme kartı ile bunların enerji kontrol cihazlarına takılmasını sağlayan değişik şekil, ebat ve malzemeden yapılmış bağlantı aparatları ile yapılan enerji kontrol işlemini öğrenmek ve uygulamaktır. Bu eğitimimizle ayrıca, […]
Read More